JAKOŚĆ CZĘŚCI TO TRWAŁOŚĆ SAMOCHODU
I TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się informacje o danych osobistych zbieranych w momencie korzystania z motodelta.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Dane potrzebne do procesu rejestracji i transakcji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres do wystawienia faktury zakupu wraz z NIP, adres do wysyłki, numer telefonu oraz e-mail.

Dane osobowe pozyskiwane podczas rejestracji klienta wykorzystywane są jedynie w procesie realizacji zamówień. Jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę na wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, będziesz poinformowany o aktualnych promocjach, nowościach i wydarzeniach. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MOTODELTA danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

Dane przechowujemy na serwerach wyposażonych w zaawansowane profesjonalne zabezpieczenia, które uniemożliwiają dostęp i wgląd do danych osobom nieupoważnionym.

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MOTODELTA Grzegorz Swół ul.Willowa 36B, 21-025 Niemce, zwana dalej Administratorem.

 

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: motodelta@motodelta.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 3.1. niezbędnym do realizacji zamówień oraz generowania dokumentów sprzedaży w których jesteście Państwo stroną jako Klient, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

 

3.2. niezbędnym do zawierania oraz realizacji umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

 

3.3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Okres przechowywania danych.

 

5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego oraz do końca okresu przedawnienia tych roszczeń , a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu oraz prezentacji naszej oferty, przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

 

6.1. Państwa dane osobowe służą Administratorowi oraz podmiotom współpracującym do realizacji umów oraz zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 

W oparciu o Państwa dane osobowe, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących przedmiotem profilowania.

 

6.2. W uzasadnionych przypadkach do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi za zlecenie Administratora w szczególności biura księgowe, kancelarie prawnicze, firmy windykacyjne, firmy kurierskie oraz spedycyjne, firmy zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, operatorom płatności elektronicznych, bankom obsługującym płatności tradycyjne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe (poczta elektroniczna)

 

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

7.2. przenoszenia danych;

 

7.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

7.4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

7.5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do: 8.1. operacji związanych ze świadczeniem usług oraz procesem sprzedaży w firmie MOTODELTA

- przygotowywania oferty i zawarcia umowy.

9.Przetwarzanie danych Państwa jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MOTODELTA realizowanych przez administratora. Wykorzystanie Państwa danych do celów marketingowych wymaga oddzielnej zgody.

 

 

 

 

 


 

Wszystkie znaki towarowe widoczne w serwisie motodelta.pl należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Jeśli składasz zamówienie przy wykorzystaniu komputera, do którego dostęp ma wiele osób – np. komputera w kawiarence internetowej lub w miejscu pracy PAMIĘTAJ o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu motodelta.pl i zamknięciu okna przeglądarki, tak by inne osoby korzystające z tego komputera nie mogły mieć dostępu do konta założonego w naszym portalu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt: Firma zbierająca dane:

MOTODELTA

Grzegorz Swół

Willowa 36B

21-025 Niemce

Tel. + 48 600 88 77 53

 

Wydrukuj

Wyszukiwarka
Zaloguj się
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?


 

Nie znalazłeś interesującego Cię asortymentu? Napisz! Stworzymy ofertę specjalnie dla Ciebie. motodelta@motodelta.pl

 

Zakupy na motodelta.pl wejdą Ci w krew. motodelta blood